Sprzedaż hurtowa LPG

Firma Beta – Prim oferuje sprzedaż hurtową gazu płynnego dla stacji paliw i gospodarstw domowych. Odbiorcom oferujemy sprzedaż propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Są to produkty spełniające wymogi Europejskiej Normy dla LPG PN-EN-589 oraz normę grzewczą PN-C-96008:1998.
Oferta hurtowa Beta – Prim jest kierowana do podmiotów posiadających koncesję na obrót i dystrybucję gazu płynnego. Produktem spalania całkowitego LPG jest wyłącznie dwutlenek węgla i woda.

LPG jest wszechstronnym źródłem energii, najczęściej stosowanym w:

  • transporcie – jako paliwo do pojazdów silnikowych,
  • gotowaniu – jako paliwo butli gazowych,
  • ogrzewaniu – w postaci instalacji zbiornikowych.

Gaz LPR można zamówić z odbiorem własnym lub z naszym transportem.

Zapewniamy najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa.

boks3